Om du har frågor eller vill hyra, ring 031-40 11 00!